Shuji Kasuya

Credits: Chris Bystrom, Tim Bonython